Sprawdź, czy WIBOR jest legalny

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik oprocentowania pożyczek międzybankowych w Polsce, który publikuje codziennie dwie stawki: 3-miesięczną i 1-roczną, określające oprocentowanie pożyczek w złotówkach na okres trzech miesięcy lub rok.

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest ważnym czynnikiem decydującym o wysokości oprocentowania lokat, kredytów i innych produktów finansowych, a także jest formalnie uznawany za oficjalny wskaźnik oprocentowania w Polsce, zgodnie z polskim prawem bankowym.

WIBOR pod legalnym ostrzem prawa – co mówi decyzja sądu?

3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie, na podstawie którego WIBOR został tymczasowo wykreślony z umowy kredytowej. W związku z tym, banki powinny stosować nowy wskaźnik oprocentowania w nowych kredytach, które będą udzielane do 2025 roku, a kredytobiorcy powinni otrzymać zwrot środków, które zostały pobrane wcześniej na podstawie WIBOR.

WIBOR – legalny czy nielegalny? Prawnicy tłumaczą kontrowersje

Podsumowując, formalnie WIBOR jest nadal uznawany za legalny wskaźnik oprocentowania w Polsce, ale jego legalność jest kwestionowana przez niektórych prawników i kontrowersyjne decyzje sądowe, co budzi wątpliwości co do jego dalszego stosowania przez banki.